Image 01

Medvecká Mária.

Medvecká Mária, ‘Rozsutec v hmle”, pastel; 40 x 57 cm

Mária Medvecká, “Oravčanka”, olej na plátne; 50 x 60 cm

Mária Medvecká, “Oravská Ikona”, olej na plátne; 60 x 80 cm

Medvecká Mária, "Večerný návrat", olej, 1985, 19 x 17 cm

Medvecká Mária, "Chalupy", olej, 1970-1980, 40 x 45,3 cm

Medvecká Mária, "Žena pri ohníku", olej, 30 x 35 cm

Medvecká Mária, "Krajina XII.", olej, 24 x 30 cm

Medvecká Mária, "Koníky", olej, 30 x 50 cm

Mária Medvecká, ‘Žena s barančekom”, olej na plátne; 24 x 35 cm

Medvecká Mária, “Odmäk”, olej na plátne; 75 x 85 cm, 1978-84

Medvecká Mária, "Poľnou cestou", olej, 50 x 55 cm

Medvecká Mária, "Koniec zimy", olej, 24 x 30 cm

Medvecká Mária

Medvecká Mária, "Kopáčky III.", olej, 24 x 30 cm

Medvecká Mária, "Koniec zimy", olej, 24 x 30 cm

Medvecká Mária, "Sadenie zemiakov", olej, 24 x 30 cm, 1978

Medvecká Mária, "Široká oráčina", olej, 19 x 50 cm, 1962

Medvecká Mária, "Vyberanie zemiakov", olej, 19 x 50 cm

Mária Medvecká, “Koníky v zime”, olej na plátne; 24 x 35 cm

Medvecká Mária, "Krajina z roku 1962" V.", olej, 30 x 35 cm

Mária Medvecká, ‘Krajina č.7”, olej na plátne; 24 x 35 cm

Mária Medvecká, ‘Zima na Orave”, olej na plátne; 30 x 35 cm

Medvecká Mária, "Portrét ženy", uhoľ, 37,5 x 28 cm, 1949

Leave a Reply